موج شکن

0
41
Breakwater

موج شکن چیست ؟

تعریف موج شکن: 
موج شکن ، ساختار مصنوعی دریایی که از بندرگاه ، لنگرگاه یا حوضه دریایی در برابر امواج آب محافظت می کند. موج شکن ها جریان های ساحلی طولانی را رهگیری می کنند و تمایل دارند از فرسایش ساحل جلوگیری کنند. در دراز مدت ، با تداخل در جریان ها و تأمین رسوب ، نمی توان به طور موثری بر فرایندهای فرسایش و رسوب فائق آمد. رسوب رسوب در یک سایت با فرسایش در جای دیگر جبران می شود. این پدیده رخ می دهد چه یک موج شکن و یا مجموعه ای از چنین ساختارهایی برپا شده است. اسکله را مقایسه کنید.

the Breakwater

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید