کدهای بندر کدامند؟

هر مکانی که در تجارت و حمل و نقل بین المللی استفاده می شود ، از جمله بندرگاه ها ، فرودگاه ها و سایر مقصد های داخلی ، با یک کد اختصاص داده می شود.
این ساختار توسط اکثر شرکت های بزرگ حمل و نقل و حمل و نقل کالا استفاده می شود و در کل صنعت تولید و فعالیت های مربوط به تجارت دیده می شود. این کدها در بارنامه ها ، فاکتورها و قراردادها ظاهر می شوند تا مطمئن شوند همه طرف های زنجیره تامین در یک صفحه هستند

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید